top of page

Vaikų vasaros žygio „Nuotykių ekspedicija“ privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-01-05

Ši vaikų vasaros žygio „Nuotykių ekspedicija“ privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip duomenų valdytojas VŠĮ “Pilietinė medija” (toliau – „Įstaiga“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją organizuodama vaikų vasaros žygį „Nuotykių ekspedicija“ (toliau – Ekspedicija), naršant Ekspedicijos interneto tinklalapyje ar naudojantis kitomis su Ekspedicija susijusiomis paslaugomis.

Įsiatiga yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Surinktus asmens duomenis mes tvarkome pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, kurią pateikėte ar kuri buvo gauta registruojantis ir organizuojant Ekspedicijos veiklą ar lankantis Ekspedicijos interneto tinklalapyje www.nuotykiuekspedicija.lt iš kurios galima nustatyti Jūsų ar kitų fizinių asmenų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini mūsų veiklos vykdymui.

1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

 

1.1 Kokią informaciją renkame

 

Mes tvarkome Asmens duomenis jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate arba sutikote, jog jie būtų perduoti naudojantis Ekspedicijos paslaugomis. Mes renkame šiuos Asmens duomenis:

 1. Ekspedicijos sutartyje esantys duomenys – paslaugas užsakančio asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Ekspedicijos dalyvio lytis;

 2. Ekspedicijos dalyvio anketoje esantys duomenys (už vaiką atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys) –  kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

 3. Ekspedicijos dalyvio anketoje esantys duomenys (vaiko duomenys) – vaiko vardas, pavardė, gimimo data, sveikatos problemos, apie kurias turėtų žinoti Ekspedicijos medikas, į Ekspediciją atsivežami medikamentai, elgesio/bendravimo ypatumai, alergijos ir spec. mitybos poreikiai;

 4. Ekspedicijos metu renkami asmens duomenys – vaizdo ir foto medžiaga užfiksuota Ekspedicijos metu;

 5. Savanoriškai pateikiami duomenys susirašinėjimo su Įsiatiga metu arba Ekspedicijos anketoje pateikiami papildomi duomenys;

 6. Ekspedicijos interneto tinklalapio lankytojų duomenys – IP adresas, šalis, kiti slapukų apraše nurodyti duomenys;

 7. Sąskaitose nurodyti asmens duomenys;

 8. Mokėjimo už paslaugas išraše nurodyti asmens duomenys (sąskaitos numeris, bankas).

 

Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų Asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose.

1.2 Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. organizuoti Ekspedicijos veiklą ar atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

 

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais, pvz. Ekspedicijos veiklos viešinimo tikslu, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą. Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis el. p.  info@nuotykiuekspedicija.lt

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

 

Aukščiau minėto teisėto intereso mes pavyzdžiui:

 • Stengiamės užkirsti kelią apgaulei bei nusikaltimams, apsaugoti mūsų turtą ir naudojamas IT sistemas;

 • Organizuojame ir stebime mūsų naudojamus reklamos sprendimus;

 • Siekiame užtikrinti korporatyvinių ir visuomeninių Įstaigos įsipareigojimų vykdymą;

 • Užtikriname Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniuose numatytų teisių įgyvendinimą, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir teisę į nuosavybę.

 

1.3 Automatinis Asmens duomenų rinkimas

 

Tam tikrais atvejais mes naudojame išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktume tam tikrą informaciją apie Jus kai lankotės mūsų interneto tinklalapyje www.nuotykiuekspedicija.lt. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų veiklą Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą. 

 

 1. 3.1 IP adresai

 

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis į internetą. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

 

 1. 3.2. Slapukai (Cookies)

 

Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

 

Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 1 metai. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.

 

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet ExplorerChromeFirefoxSafari, Opera.

 

Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

 

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų el.p. adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

 

Toliau pateikiamas detalus slapukų sąrašas:

 

Pavadinimas / Tiekėjas / Paskirtis / Galiojimo pabaiga / Tipas

 

 • rc::a / google.com / niekada / HTML

 • rc::c / google.com / iki sesijos pabaigos / HTML

 • ssr-caching / nuotykiuekspedicija.lt / 1 diena / HTTP

 • XSRF-TOKEN / nuotykiuekspedicija.lt / iki sesijos pabaigos / HTTP

 • TS# / nuotykiuekspedicija.lt / iki sesijos pabaigos / HTTP

 • hs / nuotykiuekspedicija.lt / iki sesijos pabaigos / HTTP

 • CookieConsent / nuotykiuekspedicija.lt / 1 metai / HTTP

 • bSession / nuotykiuekspedicija.lt / 1 diena / HTTP

 • fedops.logger.sessionld / nuotykiuekspedicija.lt / niekada / HTML

 • svSession / nuotykiuekspedicija.lt / 2 diena / HTTP

1.4 Nepilnamečių asmenų duomenys

Mes suprantame kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti nepilnamečių asmens duomenų privatumą. Teikiant vaikų asmens duomenis Ekspedicijos anketoje gaunamas tėvų ar globėjų sutikimas tvarkyti šiuos duomenis Ekspedicijos organizavimo tikslu.

2. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, mūsų teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalaują specifiniai teisės aktai. Daugiau informacijos apie trečiųjų šalių  naudojimą organizuojant mūsų veiklą galite pamatyti paspaudę ant šios nuorodos.

 

3. Jūsų teisės

 

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:

 

Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ir kitą informaciją, apie Jūsų santykį su mumis. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.

 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei mes nebegalime jų naudoti.

Kitos teisės. Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenų neturėtumėme tvarkyti ar juos saugome per ilgai, Jūs turite teisę prašyti, jog Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti ar apribotas jų naudojimas. Tam tikrais atvejais taip pat turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. info@nuotykiuekspedicija.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

 

4. Duomenų saugumas ir vientisumas

 

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams ir paslaugų teikėjams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik: i) kol ši informacija yra būtina teikiant Jums paslaugas ar teikiant Jums informaciją; ii) kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais ar verslo būtinybe, arba iii) iki kol paprašysite sunaikinti Jūsų asmens duomenis. Konkretus duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau nebent i)-iii) nurodyti reikalavimai nustato kitaip, asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus.

5. Nuorodos į kitus tinklalapius

 

Prašome atsižvelgti į tai, kad Įstaigos interneto tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar mobiliąsias programas, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius ir mobiliąsias programas, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

 

6. Šios politikos pakeitimai

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į Įstaigos asmens duomenų apsaugos priemones. Kiekvieną kartą atlikus Privatumo politikos atnaujinimą, mes atnaujinsime Politikos viršuje esantį lauką “Paskutinį kartą atnaujinta”. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis. 

7. Privatumo politikos užtikrinimas

Me esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu info@nuotykiuekspedicija.lt. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Mes per 14 dienų patvirtinsime užklausos gavimą ir stengsimės pateikti atsakymą per vieną mėnesį nuo užklausos gavimo. Jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, galime pratęsti užklausos atsakymo terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo.

 

Mes galime priimti Jūsų užklausoje išdėstytas pastabas ir prašymus įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teises (tuo atveju būtų naudojamos skyriuje „Jūsų teisės“ aprašytos priemonės) arba vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą.

 

Skundą dėl Jūsų asmens duomenų netinkamo tvarkymo Jūs visada turite teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

bottom of page